Publikacijos

STRAIPSNIAI tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose

Mokslinės informacijos instituto duomenų bazės „ISI Web of Science“ leidiniuose, turinčiuose citavimo indeksą

Mokslinės informacijos instituto duomenų bazės „ISI Web of Science“ leidiniuose, neturinčiuose citavimo indekso

 
Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose 

STRAIPSNIAI kituose  recenzuojamuose mokslo leidiniuose

Konferencijų pranešimų medžiagoje

 • Butkevičienė, Eglė; Rutkauskienė, Danguolė. Verslumo vaidmuo universitete ir jo ugdymo galimybės // E-Education: science, study and business : conference proceedings = E. Švietimas: mokslas, studijos ir verslas : konferencijos pranešimų medžiaga / Švietimo ir mokslo ministerija, Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija, 2010. ISBN 9789955258841. p. 187-191. 
 • Rutkauskienė, Danguolė; Butkevičienė, Eglė; Meilienė, Evelina; Dumčiuvienė, Daiva; Matulaitis, Edvinas. Virtual practical placement: the role of new technologies in practical placement // Media Inspirations for Learning. What Makes the Impact? [elektroninis išteklius] : 2010 EDEN annual conference, 9-12 June 2010, Valencia, Spain. [S.l.] : European Distance and e-Learning Network, 2010. ISBN 9789630694292. p. [1-6].
 • Rutkauskienė, Danguolė; Butkevičienė, Eglė. Implementing ideas of entrepreneurship in higher education study of Lithuanian virtual university // Proceedings of the 5th EUE-Net Conference on Entrepreneurship and Career Development, 29 April - 3 May, 2009, Nicosia,Cyprus. Nicosia : European University Enterprise Network, 2009. p. 39-41.
 • Rutkauskienė, Danguolė; Butkevičienė, Eglė; Rutkauskas, Gvidas; Karazinas, Evaldas. Opportunities and challenges of distance education: perspective of educators // Proceedings of the Eighth IASTED International Conference on Web-based Education [elektroninis išteklius], March 16-18, 2009 Phuket, Thailand. Thailand : [s.n.]. ISBN 9780889867895. p. 90-94.
 • Luobikienė, Irena; Balžekienė, Aistė; Butkevičienė, Eglė. Tarpdisciplininis diskursas socialiniuose moksluose: problemų ir metodų įvairovė // Tarpdisciplininis diskursas socialiniuose moksluose - 2 : socialinių mokslų doktorantų ir jaunųjų mokslininkų konferencijos straipsnių rinkinys, 2009 m. spalio 9 d. / Kauno technologijos universitetas. Sociologijos katedra. Kaunas : Technologija. ISSN 2029-3224. 2009, p. 7-10.
 • Rutkauskienė, Danguolė; Targamadzė, Aleksandras; Butkevičienė, Eglė; Rutkauskas, Gvidas. Lithuanian virtual university as a construct for implementation of lifelong learning // Proceedings of the 10th IASTED International Conference on Computers and Advanced Technology in Education, October 8-10, 2007 Beijing, China. Anaheim : ACTA Press, 2007. ISBN 9780889866997. p. 231-236.
 • Kuru, Selahattin; Nawojczyk, Maria; Niglas, Katrin; Butkevičienė, Eglė; Soylu, Ahmet. Facilitating cross-border self-directed collaborative learning: the iCAMP case // New Learning 2.0? : Emerging digital territories. Developing continuities. New divides [Elektroninis išteklius] : EDEN 2007 annual conference, Naples, Italy, 13-16 June, 2007. Budapest : European Distance and E-Learning Network, 2007. ISBN 9789630626552. p. [1-10].
 • Rutkauskienė, Danguolė; Butkevičienė, Eglė; Brazienė, Asta; Targamadzė-Dzikavičienė, Raminta. E-learning and in-services training in rural areas of Lithuania: development of infrastructure and needs assessment // European Models and Best Practice on Practical Placements of Students : proceedings of the 3nd EUI-Net international workshop, Rome 14-16 May 2007 / EUI-Net: European University-Industry Network. Brasov : Editura Universitatii Transilvania, 2007. ISBN 9789736359798. p. 99-103.
 • Rutkauskienė, Danguolė; Kubiliūnas, Ramūnas; Volungevičienė, Airina; Butkevičienė, Eglė. Implementation of e-training services in Lithuania in the context of international study programs // NETTIES 2006 : the 12th NETTIES (Networking Entities) International Conference, 6-9 September, 2006, Timisoara, Romania : proceedings. Timisoara : Editura Orizonturi Universitare, 2006. ISBN 9736382621. p. 95-101.
 • Rutkauskienė, Danguolė; Kubiliūnas, Ramūnas; Butkevičienė, Eglė. International collaboration for higher education // European Models of Synergy between Teaching and Research in Higher Education : proceedings of the 2nd EUI-Net International Workshop, 4-6 May, 2006,Tallinn. Tallinn : Technical University of Tallinn, 2006. p. 117-122.
 • Rutkauskienė, Danguolė; Butkevičienė, Eglė. Distance education from the perspective of educators: opportunities and challenges // Advanced Learning Technologies and Applications ALTA'2007 : conference proceedings / European Commission Leonardo da Vinci programm EVETE. Kaunas : Mažoji poligrafija, 2007. ISBN 9789955751079. p. 104-110.
 • Butkevičienė, Eglė. Social implication of the Internet diffusion in rural communities of Lithuania // Perspectives on the European Postcommunist Societies. Sibiu : Psihomedia, 2005. ISBN 973799759X. p. 97-110. [1,000].

 Periodiniuose leidiniuose ir vienkartiniuose straipsnių rinkiniuose ir kt.

 • Rutkauskienė, Danguolė; Kubiliūnas, Ramūnas; Volungevičienė, Airina; Butkevičienė, Eglė. Implementation of e-training services in Lithuania in the context of international study programs // Learning Technology Newsletter. [S.l.] : IEEE Technical Committee on Learning Society. ISSN 1438-0625. 2007, Vol. 9, iss. 1, p. 24-27.

STUDIJOS

 • Rutkauskienė, Danguolė; Butkevičienė, Eglė; Matulionis, Arvydas Virgilijus; Mušankovienė, Vilma Rūta; Sviklas, Eduardas Kęstutis; Gečienė, Ingrida; Chreptavičienė, Virginija; Kasperavičienė, Vida; Ramaneckienė, Alma; Baublytė, Dalia; Valiukėnienė, Genė; Vyšniauskaitė, Daiva; Čeponis, Marius. Nuotolinio mokymosi paslaugų teikėjų poreikių studija : Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos projektas "Lietuvos nuotolinio mokymosi sistemos veiklumo integralus ugdymas". Kaunas : Mažoji poligrafija, 2007. 81 p. ISBN 9789955751090.
 • Rutkauskienė, Danguolė; Butkevičienė, Eglė; Vaidelytė, Eglė. E. mokymasis nevalstybiniame švietimo sektoriuje: patirtys ir lūkesčiai : mokslo studija / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija, 2011. 115 p. ISBN 9789955259954.

 

MOKOMOSIOS KNYGOS
 • Baršauskienė, Viktorija; Butkevičienė, Eglė; Vaidelytė, Eglė. Nevyriausybinių organizacijų veikla : mokomoji knyga. Kaunas : Technologija, 2008. 103 p. ISBN 9789955254560.


METODINĖS PRIEMONĖS
 • Butkevičienė, Eglė; Vaidelytė, Eglė; Šnapštienė, Rasa. Bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos ir viešojo valdymo sistema : pateikčių rinkinys [elektroninis išteklius] : metodinė priemonė / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija, 2011. 1 kompakt. diskas. ISBN 9789955259930.
 • Telešienė, Audronė; Balžekienė, Aistė; Brazienė, Rūta; Butkevičienė, Eglė; Guščinskienė, Jūratė; Luobikienė, Irena. Sociologija [elektroninis išteklius] : pateikčių rinkinys : metodinė priemonė /. Kaunas : Technologija, 2009. 1 kompakt. diskas. ISBN 9789955257516.
 • Baločkaitė, Rasa, Butkevičienė, Eglė, Vaidelytė, Eglė, Vinogradnaitė, Inga. Svarstymų demokratija ir informacinės technologijos: piliečių įgalinimas per šiuolaikines technologijas2008, elektroninė
Comments