Projektai

  • „RINOVA (Rizikos suvokimas, viešoji komunikacija ir inovatyvus valdymas žinių visuomenėje)“. Projektas finansuojamas Lietuvos Valstybinio Mokslo ir Studijų Fondo pagal prioritetines Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros kryptis (2007-2009). Tyrimo grupės narė 2-ose tematinėse kryptyse: RISICUS: lokalių ir globalių technogeninės kilmės rizikų socialinio suvokimo kiekybiniai tyrimai; CIVICUS: piliečių dalyvavimo ir inovatyvių institucinių mechanizmų rizikos socialiniame valdyme tyrimai.
  • ES 6-osios BP tarptautinis projektas ICT for ALL „The social impact on ICT and their limited reach to potentially excluded communities: Measuring the problem and undertaking initiatives for its effective mitigation“ (2008). Nacionalinis ekspertas
  • ES 6-osios BP projekto „Pilietinė visuomenė ir naujos valdymo formos Europoje – Europos pilietiškumo formavimas" (Civil Society and New Forms of Governance in Europe – the Making of European Citizenship - CINEFOGO) WP22 ir Austrijos fondo "ERSTE foundation" finansuojamas projektas "8th Meeting of the European PhD Network on the Third Sector and Civil Society" (2008).
  • ES 6-osios BP tarptautinis projektas „iCamp - Inovatyvi, viską apimanti, interaktyvi ir tarpkultūrinė mokymosi aplinka“(2006-2007).  E-modulio kuratorius (pirmojo bandomojo teikimo). 
Comments