Pranešimai konferencijose

2009 m. rugsėjo 2–5 d.
9th Conference of the European Sociological Association “European Society or European Societies?
(Lisabona, Portugalija).
Pranešimas: “GMOs in Lithuanian public opinion and mass media discourse”  (bendraautoriai - Leonardas Rinkevicius & Ausra Rimaite)

2009 m. liepos 1-4 d.
2nd EMES International Conference on Social Enterprise (Trento, Italija).
Pranešimas: “Local social enterprises in Lithuania: diffusion and implementation of social innovations” (bendraautorė – Eglė Vaidelytė)

2009 m. balandžio 29 – gegužės 3 d.
Tarptautinė konferencija "ERACON 2009“ (Nicosia, Kipras).

Pranešimas: "Implementing Ideas of Entrepreneurship in Higher Education: Case Study of Lithuanian Virtual University" (bendraautorė – Danguolė Rutkauskienė)


2008 m. gruodžio 6 d.  
Tarptautinė konferencija Baltic Readings VIII: The World Economic Crisis and Its Social Eventualities (Vilnius, Lietuva).
Pranešimas - Public Perceptions of Social and Environmental Problems in Lithuania: Prioritizing Economic Rationality(bendraautoriai - A.Balžekienė, L.Rinkevičius).

2008 m. rugsėjo 5-8 d.
1-asis ISA Sociologijos forumas “Sociological Research and Public Debate” (RC23, RC07 and RC14) (Barcelona, Ispanija).
Pranešimas: “Information society in post-communist context: patterns and social implications of ICT diffusion in rural communities of Lithuania” (santrauka įtraukta į CSA Sociological Abstracts)

2008 m. birželio 23 – 25 d.
42-oji Socialinės politikos asociacijos tarptautinė konferencija “Challenging Boundaries” (Edinburgh, UK).
Pranešimai: „Social Welfare in Post-Communist Lithuania: Two Approaches Towards One Issue“, ir „Changing role of community participation in providing social services: state policy and community initiatives“ (bendraautorės - E.Vaidelyte, V.Baršauskienė).

2008 m. vasario 14 – 15 d.
Tarptautinė konferencija “Environmental Conflict Mediation and Social Impact Assessment: Approaches for Enhanced Environmental Management?” (Helsinkis, Suomija).
Pranešimas: „Methodological framework for analyzing social impact of technological innovations” (bendraautorės - A.Balžekienė, A.Telešienė).

2007 m. spalio 19 d.
KTU Sociologijos katedros socialinių mokslų doktorantų ir jaunųjų mokslininkų konferencija „Tarpdisciplininis diskursas socialiniuose moksluose: patirtis, galimybės ir ribos“ (Kaunas, Lietuva).
Pranešimai:
Interneto sklaida kaimo bendruomenėse: ar Lietuvos kaimo gyventojai tapo „tinklažmogiais“?
Akademinio jaunimo vartojimo ypatumai“ (bendraautorės R.Brazienė, N. Tubelytė).

2007 m. spalio 12–13d.
Tarptautinė konferencija “Social and cultural challenges to national security” ir 6 –ieji Baltijos sociologų skaitymai (Vilnius, Lietuva).
Pranešimai: "Moving towards multicultural education: stereotypes and reality" (bendraautorė Egle Vaidelytė) ir "Diffusion of ICT in rural communities: methodological dimensions and insights from the empirical study in Lithuania" (bendraautorius L.Rinkevičius).

2007 m. rugsėjo 20 d.
Projekto „Lietuvos nuotolinio mokymosi sistemos veiklumo integralus ugdymas" ESF/2004/2.4.0-K02-VS-01/SUT-219 tarptautinė konferencija „Distance Education and e-Learning Network: Experience and Perspectives“ (Kaunas, Lietuva).
Pranešimas: „Development of e-Learning Servines in Lithuania“ (bendraautorė D.Rutkauskienė).

2007 m. rugsėjo 3-6 d.
VII-oji Europos sociologų asociacijos konferencija “Conflict, Citizenship and Civil Society” (Glasgow, UK).
Pranešimai:
The social implications of ICT diffusion in community: social networking of young rural dwellers” (bendraautorė Egle Vaidelytė)
Philantropy in Lithuania: instrument of Social Policy or private initiative?” (bendraautorė Egle Vaidelytė).
Attitudes of Lithuanian students towards consumption” (bendraautorė Ruta Brazienė)


2007 m. gegužės 14-16 d.
3-čioji EUI-Net Tarptautinė konferencija „European Models and Best Practice on Practical Placements of Students“ (Roma, Italija).
Pranešimas: “E-learning and in-service training in rural areas of Lithuania: development of infrastructure and needs assessment“ (bendraautoriai D.Rutkauskienė, A.Brazienė, R.Dzikavičienė).

2007 m. balandžio 26-27 d.
10-oji tarptautinė mokslinė konferencija „Visuomenė ir kultūra“ (Liepoja, Latvija).
Pranešimas: “Multicultural education in Lithuania: stereotypes and everyday life experience

2007 m. sausio 27 d.
Forumas „Bendruomenių plėtra: patirtis ir iššūkiai“ (Vilnius, Lietuva).
Pranešimas: „Bendruomenės ir informacinės technologijos“.

2006 m. lapkričio 19- 26 d.
IFS (Tarptautinės kaimynysčių ir bendruomenės centrų federacijos) jaunimo Europos programos konferencija „A Celebration of Youth and Diversity in Contemporary Europe(Edinburgas, Škotija).
Pranešimas: 
Youth Attitudes towards Multicultural Education: a case study of Lithuania

2006 m. spalio 20-21 d.
Tarptautinė konferencija „5 th Baltic Readings Symposium“ (Ryga, Latvija).
Pranešimas - "Challenges of social integration and the changing notion of community in the age of information society: the case of diffusion of ICT in Lithuanian rural communities"

2006 m. vasario 16-18 d.
7-oji kasmetinė tarptautinė doktorantų konferencija “Inclusion vs. Exclusion” (School of Slavonic and East European Studies, Londonas, UK).
Pranešimas - "Social dimensions of ICT diffusion in rural communities of Lithuania: opportunities for inclusion or threats of social exclusion".

2004 m. lapkričio 15-19 d.
6-asis tarptautinis doktorantų ir jaunų mokslininkų simpoziumas “Beyond „Core“ and „Periphery“: towards a new understanding of CEE (Varšuva, Lenkija).
Pranešimas: ”ICT Diffusion in Rural Communities of Lithuania: Threats of Social Exclusion”.

2004 m. lapkričio 02-14 d.
II-oji tarptautinė e-konferencija II CyberSociety ONLINE Conference "Towards what knowledge society?", Working Group: WG-18
Pranešimas – „Prospects and obstacles for e-learning in rural communities of Lithuania”  

2003m. spalio 18d.
Tarptautinė konferencija “Baltic readings” (Ryga, Latvija).
Pranešimas: “The use of information communication technologies in education: the need for e-learning in local communities of Lithuania.

2003m. rugsėjo 23-26 d.
VI-oji Europos sociologų asociacijos konferencija “Ageing Societies, New Sociology” (Murcia, Ispanija).
Pranešimas “E-learning: global challenges and local needs

2003m. rugsėjo 13-14 d.
Tarptautinė jaunų mokslininkų konferencija “Open minds conference 2003: Europe in Global World – blending differences” (Lodz, Lenkija).
Pranešimas: “Multicultural education in Lithuania: attitudes of adult learners pursuing for secondary education”.

2002 m. gegužės 4-5 d.
Socialinių tyrimų instituto ir Lietuvos sociologų draugijos organizuota mokslinė konferencija “Baltic readings” (Biržai, Lietuva).
Pranešimas:Factors and Motives of Learning in the Adults Education Centers”.

2001 m. gegužės 29 –31 d.
KTU organizuota sociologų  konferencija “Sociologija: praeitis, dabartis, perspektyvos(Kaunas, Lietuva).
Pranešimas:Mokymosi suaugusiųjų mokymo centruose veiksniai ir motyvai”.

2000 m. gegužės 23 –24 d.
KTU organizuota sociologų  konferencija “Sociologija: praeitis ir dabartis"
(Kaunas, Lietuva).
Pranešimas:Sociologinės teorijos švietimo aspektu”.

Comments