Apie save

Mokslinių interesų sritys

  • Bendruomenė, socialinė tinklaveika, virtualios bendruomenės
  • Pilietinė visuomenė, pilietinis dalyvavimas, socialiniai judėjimai
  •  Socialinės inovacijos, inovacijų sklaida 
  •  Informacijos ir komunikacijos technologijų sklaida, technologijos ir visuomenė
  •  e.mokymasis

 Išsimokslinimas

  • Kauno Technologijos universitetas, Socialinių mokslų, Sociologijos daktaro laipsnis (2006)
  • Kauno Technologijos universitetas, Sociologijos magistras (2001)
  • Kauno Technologijos universitetas, Verslo administravimo magistras (1997)
  • Kauno Technologijos universitetas, Biznio administravimo bakalauras (1995)

Daugiau informacijos: 

                   LinkedIn               ResearchGate             academia.edu  


Comments